ΤΙΜΕΣ

ΚΑΔΟΙ
Κάδοι 3,5 Kυβικά, κόστος ανευ ΦΠΑ – 70 ευρώ
Κάδοι  5 Kυβικά, κόστος ανευ ΦΠΑ – 80 ευρώ
Κάδοι  8 Kυβικά, κόστος ανευ ΦΠΑ – 100 ευρώ
Κάδοι 10 Kυβικά, κόστος ανευ ΦΠΑ – 140 ευρώ
ΣΩΛΗΝΕΣ
Σωλήνες μεταλλικούς τρέχων μέτρο 10 ευρώ ανευ ΦΠΑ
Σωλήνες πλαστικούς βαρέως τύπου πιστοποιημένοι 15 ευρώ τρέχων μέτρο ανευ ΦΠΑ
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
 
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες κοστολογούνται κατόπιν συνεννόησης.