ΤΙΜΕΣ-ΕΝΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΔΟΙ

Κάδοι 3,5 Kυβικά, κόστος άνευ ΦΠΑ – 75 ευρώ

Κάδοι  5 Kυβικά, κόστος άνευ ΦΠΑ – 90 ευρώ

Κάδοι  8 Kυβικά, κόστος άνευ ΦΠΑ – 100 ευρώ

ΣΩΛΗΝΕΣ

Σωλήνες μεταλλικούς- κόστος 10 ευρώ άνευ ΦΠΑ/ τρέχον μέτρο

Σωλήνες πλαστικούς βαρέως τύπου πιστοποιημένους- κόστος 15 ευρώ άνευ ΦΠΑ/ τρέχον μέτρο

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες κοστολογούνται κατόπιν συνεννόησης.